Výjezdy jednotky SDH

Výcvik jednotky s dýchacím přístrojem - 18. 09. 2017

Výcvik členů jednotky. Hlavní témata byla práce s dýchacím přístrojem, pohyb v prostorách s minimální viditelností a evakuace osob a nebezpečného materiálu z místa zásahu.

Číst dál...
Noční cvičení Přestavlky 2016

JSDH Písnice se o víkendu 1. a 2. října 2016 poprvé zúčastnila jubilejního desátého ročníku nočního cvičení jednotek dobrovolných hasičů v Přestavlkách u Čerčan, které organizačně za HZS Středočeského kraje zajišťuje benešovský územní odbor. 

Číst dál...
Požár Barrandovských ateliérů

V pátek 26. 8. 2016 byl JSDH Písnice vyhlášen poplach ve večerních hodinách. Během pár minut vyjíždělo družstvo čtyř hasičů s Tatrou 815-7 jako posilová jednotka k rozsáhlému požáru dřevěných kulis středověkého městečka v Barrandovských filmových ateliérech.

Číst dál...
Čerpání zatopených prostor

Během přívalových dešťů, které se 26. 7. 2016 převalily přes Prahu, vyjížděli hasiči k velkému množství událostí.

Číst dál...
Požár chaty v komořanech

Dne 2. 12. 2015 byla jednotka hasičů SDH Písnice vyslána k požáru chaty v nedalekých Komořanech.

Číst dál...
Odčerpání jímky v Modřanské rokli (17. 10. 2015)

Jednotka SDH Písnice byla úřadem MČ Praha-Libuš a místním svazem rybářů požádána o pomoc s vyčerpáním vody.

Číst dál...

Kontakty

Sbor dobrovolných hasičů Písnice

Hoštická 701/33
Praha 4 - Písnice
142 00

www.sdhpisnice.cz
www.facebook.com/sdhpisnice

info[zavináč]sdhpisnice.cz

Historie obce Písnice

 

Kronika je věnována památce Jana Češky, čestného člena SDH Písnice, držitele řádu sv. Floriána, který byl dlouholetým kronikářem sboru.

 

Stručný pohled do historie obce Písnice (opsáno z archivních materiálů):

Název vsi Písnice se asi odvozuje od slova píst – což bylo označení jakéhosi válečku s rukojetí pro praní prádla a během doby se změnilo označení na Písnici.

"V Písnici žili a robotili, více trpěli nežli se radovali, jenom poddaní a usedlíci, osud statku Cholupického sdílející."

Poprvé v písemných pramenech narážíme na Písnici 1. května 1384 v odkazu Alberta,  řečeného z Bezdězu, dříve kaplana kaple všech svatých v Praze, v níž odkazuje  zbraslavskému klášteru úrok ze Psář a 12 kop grošů z Písnice a zřejmě i z Cholupic.

V XIV. Století zabrali Cholupici a Písnici němci pražští a ves Písnice byla od nepaměti v područí obce Cholupic. V té době nebyly vsi velké, nejvýš o 3-10 usedlostech.

Roku 1597 byla Písnice s Cholupicemi připojena ke Břežanům, obyvatelstvo robotovávalo při arcibiskupském dvoře v Cholupicích. Majitelé deseti statků byli povinni tři dny v týdnu párem koní pracovati, v době letní musel jeden každý člen těchže majitelů statků v době od sv. Jana Křtitele až do sv. Václava každoročně třináctidenní robotu konati. Chalupníkům a domkářům uloženy byly jen ruční práce, podruhů toho času v obci nebylo. Rychtář míval zpravidla odpuštěný jeden den týdenní roboty a třináctidenní pěší roboty vůbec nekonal.

Na počátku 15. století byla vesnice součástí Cholupického panství, které vlastnil Venclík z Vrchovišť, dále Mikulášovi Hysrdrovi z Chodů který zapsal svůj majetek 3. října 1521.

Za válek do roku 1648 ves celá téměř zničena byla, ještě roku 1654 shledáno tu jen 29 stavení, pusto osm gruntů a jedna chalupa.

Za válek do r. 1648 ves celá téměř zničena, ještě r. 1654 shledáno tu jen 2 sedláci 8 gruntů pustých a 1 chalupník rolí selských té doby 481 strychů. Posledním majitelem před Bílou Horou byl Gabriel Kryštov Želinský, kterému majetek měl propadnout, kterému však dle císařské rezoluce z 28.1.1623 zůstal. Král Ferdinand II. prodal majetek Pavlovi Michnovi z Vacínova spolu s panstvím Dolní Břežany.

V roce 1683 koupila panství rodina Trautmannsdorfů,  kteří ji r. 1716 prodali pražskému arcibiskupství.

Roku 1785 bylo v obci dvacet čísel. Pražské arcibiskupství zůstalo obyvatelům panství vrchností do r. 1848 do zrušení roboty, kdy se obce osamostatnily a arcibiskupství zůstaly jen dvory.

R. 1848 náležely pod správu panství Břežan (i Písnice a Cholupice), která měla v dobách dřívějších společnou rychtu.

V polovině 18. století zaznamenal tereziánský katastr v Písnici 11 hospodářů. 

R. 1788 s Josefinským katastrem  pro Písnici byla Písnice obcí vedoucí – katastrální a Cholupice k Písnici připojená obcí přivtělenou.Katast obsahoval celkem 830 parcel, v Písnici č. 1-444 a v Cholupicích č. 445-830. ( Kraj Kouřimský na panství dolnobřežanském fasse obce Písnice a přivtělenou obcí).

Stabilní katastr v r. 1843 hovořil o 24 domech a 200 obyvatelích.  Na konci 19. století zde bylo sčítání lidu – 51 domů a 407 osob.

V r. 1974 kdy byla Písnice připojena k Praze a tehdy již měla 258 domů a 1007 obyvatel. Hustota obyvatel 1135 obyvatel/km2.

 

Oddíl mladých hasičů

Informace o činnosti pro rodiče kolektivu mladých hasičů

Vážení rodiče,

s ohledem na skutečnost, že nám brzy začne školní rok 2023/2024, tak si Vám dovoluji nabídnout aktualizované informace o činnosti kolektivu Mladých hasičů SDH Praha Písnice. 

Číst dál...