Výjezdy jednotky SDH

Výcvik jednotky s dýchacím přístrojem - 18. 09. 2017

Výcvik členů jednotky. Hlavní témata byla práce s dýchacím přístrojem, pohyb v prostorách s minimální viditelností a evakuace osob a nebezpečného materiálu z místa zásahu.

Číst dál...
Noční cvičení Přestavlky 2016

JSDH Písnice se o víkendu 1. a 2. října 2016 poprvé zúčastnila jubilejního desátého ročníku nočního cvičení jednotek dobrovolných hasičů v Přestavlkách u Čerčan, které organizačně za HZS Středočeského kraje zajišťuje benešovský územní odbor. 

Číst dál...
Požár Barrandovských ateliérů

V pátek 26. 8. 2016 byl JSDH Písnice vyhlášen poplach ve večerních hodinách. Během pár minut vyjíždělo družstvo čtyř hasičů s Tatrou 815-7 jako posilová jednotka k rozsáhlému požáru dřevěných kulis středověkého městečka v Barrandovských filmových ateliérech.

Číst dál...
Čerpání zatopených prostor

Během přívalových dešťů, které se 26. 7. 2016 převalily přes Prahu, vyjížděli hasiči k velkému množství událostí.

Číst dál...
Požár chaty v komořanech

Dne 2. 12. 2015 byla jednotka hasičů SDH Písnice vyslána k požáru chaty v nedalekých Komořanech.

Číst dál...
Odčerpání jímky v Modřanské rokli (17. 10. 2015)

Jednotka SDH Písnice byla úřadem MČ Praha-Libuš a místním svazem rybářů požádána o pomoc s vyčerpáním vody.

Číst dál...

Kontakty

Sbor dobrovolných hasičů Písnice

Hoštická 701/33
Praha 4 - Písnice
142 00

www.sdhpisnice.cz
www.facebook.com/sdhpisnice

info[zavináč]sdhpisnice.cz

Historie SDH Písnice v letech 1982-1999

V roce 1999 je sbor vybaven moderní účinnou technikou, jsou družstva mužů, žen i mládeže vybavena potřebnou výstrojí, zásluhou práce a péče MNV a státu.   

Počtem členů je naše organizace jednou z největších z celé Prahy. Registrováno je 81 platících členů. Pro trvalé zvládnutí techniky jsou pořádána námětová cvičení, sportovní soutěže. Pravidelná je i účast na pořádání Dne dětí. Pravidelná je i sportovní zimní akce pochod na 10 km s názvem „POHROM“, konanou vždy druhou sobotu v únoru. Zdárně již bylo pořádáno 17 ročníků s průměrnou účastí 150 osob včetně dětí. Kulturní činností je tradiční konání plesu druhý pátek v lednu.

Funkcionáři Hasičského sboru v Písnici  za 100 let trvání sboru :

Starosta – předseda:

 • Melichar Alois
 • Švarc Antonín
 • Bezouška Josef
 • Bejček Josef
 • Steiniger Josef
 • Chot Josef
 • Klement Jan
 • Kostka Karel
 • Šebit František
 • Češka Jan
 • Štancl Miroslav

                                                                                                      

 Velitelé jednotky:

 • Melichar František
 • Žák Emanuel
 • Moučka Eduard
 • Bezouška Josef
 • Coňk Miloslav 
 • Bejček Josef
 • Komárek Čeněk
 • Chot Josef
 • Šebit František          
 • Šebit Zdeněk
 • Černý Jiří
 • Štancl Miroslav
 • Češka Jan

 

a) Využitelné vodní zdroje v obci:

 • vodovodní řád a podzemní hydranty
 • vodní nádrže V dolích, rybník Malkusák, rybník Obecňák s řádným příjezdem pro těžkou požární technikou a čerpací stanoviště

b) Stav zásahových komunikací v obci:

 • veškeré zásahové komunikace v obci jsou zpevněné a využitelné pro těžkou požární techniku
 • přístup k vodním zdrojům je zabezpečen
 • problematické zůstávají ulice v okolí výškových domů
 • všechny ulice jsou již označeny názvy

 

Plán požární prevence je každoročně zpracován pro roční období preventivních kontrol a spadá do kompetence preventisty obce . Úkoly požární prevence může provádět 6 členů SDH. V každém roce  se uskutečnuje celkem 22 kontrol - prověrek stavu PO v obytných domech.

Dokumentace je založena u preventisty obce.

Dohlídky na zjištěné závady jsou prováděny ve stanovených termínech zápisů z kontrol. Problémy  vznikají při opakovaných závadách drobných provozoven.

Jednotka  SDH

a) Technické vybavení:

 • 1x automobilová cisterna CAS 25 Š 706 RTHP spz AH 71-67 rok výroby 1977 akceschopná, s vysílačkou pro spojení s Hasičským záchranným sborem hl.m. Prahy (v Praze přiděleno SDH pouze 13 vysílaček)
 • 1x požární vozidlo Avia 30 DVS - 12 spz. AH 33-10, nutné provedení kompletních klempířských prací a lak,  oprava elektroinstalace
 • 2x  přenosná motorová  stříkačka PS-12
 • 1 x  přenosná motorová stříkačka PS-8 - mimo provoz
 • 1 x  závěsná motorová stříkačka Stratílek - 1933 mimo provoz

b) Početní stavy:

 • starosta - Miroslav Štancl
 • velitel   - Jan Češka
 • preventista – Josef Vejvoda
 • řidiči motorových vozidel František Mrázek, František Malý
 • členská základna v zájmovém sdružení občanů ve SDH je 81 členů  - dospělých stále ubývá
 • počet akceschopných členů SDH k zásahu je 1 družstvo mužů 1 + 9

c)  Plnění plánu školení a výcviku je prováděno podle metodických pokynů městským sdružením dobrovolných hasičů

d)   Výstroj a výzbroj jednotky:

 • kompletní, evidovaná v knize evidence MÚ základních věcných prostředků podléhajících zkoušení v zavedené knize u SDH
 • zkoušení provádí velitel, který také provádí záznamy o výsledcích zkoušek

e)  Požární zbrojnice :

 • celkový stav zbrojnice  - v letošním roce 1999 je provedena celková rekonstrukce zbrojnice v hodnotě cca 100.000.- Kč
.

Práce s mládeží

Od r. 1986 do r.1996 pořádalo SDH Písnice letní dětské tábory. V letech 1986 a 1987 pod záštitou Městského sdružení Praha v Milavý a Jánských Koupelích v dalších letech v Lubenci u Karlových Varů. Dětské letní tábory organizovali členové , zejména p. Coňk, Češka, Štancl, Vejvoda, pí Štanclová, Coňková a další.  Při stavění táborů  pomáhali všichni rodiče dětí. Pan Coňk vedl  do r. 1998 mladé požárníky.

Složení výboru Sboru dobrovolných hasičů Písnice v r. 1999 :

 1. Starosta p. Štancl Miroslav
 2. Jednatel p. Coňk Miloslav
 3. Velitel   p. Češka Jan
 4. Zástupce  velitele p. Malý František
 5. Strojník p. Mrázek František
 6. Zástupce strojníka p. Kříž Petr
 7. Preventista p. Vejvoda  Josef
 8. Hospodářka  pí. Vladyková Jana
 9. Člen výboru pí. Štanclová Eliška
 10. Člen  výboru  p. Vladyka Antonín

Kontrolní a revizní rada :

 1. Vedoucí  pí. Malá Naďa
 2. Člen pí. Coňková Věra
 3. Člen pí . Špačková Marie

V r.1998 začalo aktivně cvičit družstvo mladších žen, většinou děti žen, které cvičily v r. 1984 v Budějovicích .

 

Celý   rok 1999 byl zaměřen k oslavám 100 let založení sboru. Začal již v prvním lednovém týdnu tradičním hasičským plesem. Jako každoročně, i letos byl  ples velmi zdařilý, jak zábavou, tak účastí. Konec zimnímu lenošení vyhlásil opět POHROM, tedy pochod  POHROM-nicích, jehož zakladatelem je člen našeho sboru pan Ladislav Lanc. Tento pochod je jarním protažením po okolí Písnice, Modřen a Točné. Snad nejzdařilejší akcí pořádanou naší organizací byl dětský den na fotbalovém hřišti Písnice. Ke krásné atmosféře přispělo nadšení dětí, obětavost pořadatelů, hlavně učitelek ze školky a  v neposlední řadě finanční přispění Místního úřadu Libuš-Písnice a sponzorské dary firmy Bonal-Šťastný - pečivem a sladkostmi a firmy Neoset, p. Nehasila - vytištěním propagačních materiálů a dětských hasičských peněz. Velký zájem byl o výškovou techniku, zapůjčenou Útvarem hl.m. Prahy.

    

Vyvrcholením těchto oslav bylo  v sobotu 6.11.1999 s následujícím programem:

Ve 13.30 hod. bude zahájeno sportovní klání v požárním útopku a to z necek na elektronické terče. Této soutěže se kromě písnických žen, mužů a starších pánů zúčastní i družsva z okolních sborů.

Od 17.00 hod. bude na sále U Vokouna zahájena slavnostní schůze, kde budou oceněni nejaktivnější členové našeho sboru. Bude zde také výstavka fotografií za uplynulých 100 let. Závěrem bude podáváno skromné občerstvení a jako odměna všem za jejich práci  bude následovat od 20.00 hod. taneční zábava za přispění kapely Josefa Hotového.

    

* * *

 

Závěr (komentář Jana Češky v.r.):

Nebylo naší snahou podrobně vypsat veškerou práci členů, kteří aktivně pracovali, aby organizace splnila své společenské poslání.

Pohled do historie 100 roků od založení sboru v Písnici dokazuje, že od začátku do naší současnosti bylo vždy hodně těch, kteří nelitovali času,  ani práce chránit hodnoty. Pevně věříme, že tomu bude i v budoucnosti a aby hodnoty vytvořené lidmi  neničil živel, aby sloužily lidem k užitku a radosti.

Oddíl mladých hasičů

Informace o činnosti pro rodiče kolektivu mladých hasičů

Vážení rodiče,

s ohledem na skutečnost, že nám brzy začne školní rok 2023/2024, tak si Vám dovoluji nabídnout aktualizované informace o činnosti kolektivu Mladých hasičů SDH Praha Písnice. 

Číst dál...